Back to top

ECO-ANSVAR

ECO-ANSVARFormålet til EcoTrail er å øke bevisstheten blant løpere om viktigheten av miljøansvar, som har vært kjernen i prosjektet helt siden begynnelsen i 2008.

I Paris oppfordrer vi deltakere til å bruke offentlig transport ved å tilby gratis metro-billetter.

Vi fremhever miljø- og kulturarven i byen, i Paris designer vi løypekartene med symbolske og historiske steder.

Vi reduserer miljøpåvirkningen ved å redusere og sortere avfall, organiserer miljøaktører til å rengjøre løyper, benytte bærekraftige produkter med mer.

Vi tilbyr sunn mat til løperne ved å hovedsakelig bruke lokale produkter, eliminere unødvendig innpakning med mer.

Vi fører budskapet videre ved å benytte spesielle skilt på løypene, tar i gang virkemidler for å øke bevisstheten rundt bærekraftig utvikling, tilbyr individuelle avfallsnett, og i Paris må alle signere en etisk charter.