Back to top

And Rainforest Norway - WWF

WWF og Regnskogfondet er en av de største uavhengige miljøorganisasjoner i verden.

De er kjent for sin vitenskapelige og konstruktive tilnærming, som internasjonalt har ført til store og viktige gjennomslag i miljøkampen. De jobber også aktivt på grasrotplan, for å øke bevisstheten om hvordan du og jeg kan påvirke og sette krav til de som sitter øverst og tar beslutningene, altså politikere og næringsliv.

Gjennom Ecotrail Paris og Ecotrail Oslo kan deltagere både bli kjent med det viktige arbeidet disse organisasjonene gjør og gjennom påmelding donere sin støtte til kampen for miljøet.

Organisasjonen er også tilstede på sportsarrangementer for å promotere viktigheten av å respektere miljøet. Roland-Garros, Le Tour de France, Paris 2024, UTMB® og EcoTrail® Paris er organisasjoner som støttes av WWF. Ecotrail Oslo er det første idrettsarrangmentet Regnskogfondet samarbeider med.

Med miljøansvar i sentrum, i kombinasjon med fysisk aktivitet og bevisstgjøring blant deltakerne, har partnerskapet allerede båret frukter – båden gjennom viktige donasjoner og fremtidige samarbeidsprosjekter som er under planlegging.