Back to top

WWF

WWF är en av världens största självständiga organisationer för naturskydd.

Vad är WWF?
WWF är en av världens största självständiga organisationer för naturskydd. WWF är känt för sin vetenskapliga och konstruktiva tillvägagångssätt som gör att de alltid värdesätter samarbete och diskussion. WWF:s mål är att rädda hotade arter, preservera ekosystemet, reducera det ekologiska fotavtrycket samt främja omvandlingen av energi genom sina handlingar och beslut. 

Vilka åtgärder har tagits?
WWF finns över hela världen för att skydda miljön. Organisationen arbetar mycket med kommunikation, dvs kommunikation med befolkningar för att öka deras medvetenhet om deras egen konsumtion och den påverkan deras konsumtionsvanor kan ha på miljön.
Organisationen medverkar även vid idrottsevenemang för att främja vikten av att ta hand om miljön och implementera miljövänliga stadgar bland större evenemang. Roland-Garros, Le Tour de France, Paris 2024, UTMB® och EcoTrail® Paris är alla medlemmar i denna exklusiva organisationsförening som sponsras av WWF!

WWF och EcoTrail®
I nuläget samarbetar WWF med både EcoTrail® Paris och EcoTrail® Oslo. Båda parter är överens om vikten av att vårda miljön och värderar hållbar utveckling högt. Ett miljövänligt tank utgör kärnan i samarbetet – och samarbetet lönar sig redan!